| शुक्रबार, बैशाख ३, २०७८

मन्त्रीको नर्दिेशनमा गहुँबाली नष्ट गरी मेला लगाउने तयारी


काठमाडौं । नेपाल कम्युनस्टि पार्टी ९नेकपा० ओली समूहका स्थायी कमटिी सदस्य एवम् शहरी वकिासमन्त्री प्रभु साहले महाशविरात्र िमेला लगाउन कसिानले लगाएको गहुँ बालीमा डोजर लगाएका छन् । रौतहट जल्लिाको मौलपुर गाउँमा फागुन २७ गते महाशविरात्रकिो उपलक्ष्यमा ठूलो मेला लगाउनका लाग िकरबि पाँच वघिामा लगाइएको गहुँ नष्ट गर्न लगाइएको हो । एक स्थानीय पत्रकारका अनुसार मन्त्री साहले मेला लगाउने भन्दै कतपिय कसिानलाई शुरुमै बाली लगाउन दएिका थएिनन् । ती पत्रकारले भने, ॅउनले कसिानहरुलाई जमनि खाली राख्न लगाएका थएि र जसले जबर्जस्ती बाली लगाए उसको खेतमा डोजर लगाएका छन् ।’

राष्ट्रपत िवद्यिादेवी भण्डारीबाट मेला उद्घाटन गराउने तयारीमा प्रभु साह लागेका छन् । सो मेलामा भारतबाट भोजपुरी सनिेमाका कलाकारहरु समेत ल्याउने तयारी भइरहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । ॅनष्ट भएको बालीको मुआब्जा दनिे भनएिको छ । तर त्यो मुआब्जाप्रत िकसिानहरू सन्तुष्ट छैनन्’ त्यहाँका कसिानहरु भन्छन्, ॅएक कट्ठामा चारदेख िपाँच मनको हसिाबले उत्पादन हुन्थ्यो तर कठ्ठाको पच्चसि रुपैयाँ दनिे भनेका छन्, हामीलाई नकिै मर्का भएको छ । यत्रो मेहनतका साथ खेती लगाएका थयिौं तर एउटा मेला लगाउनका लाग िबालीमा डोजर लगाएर हामीमाथ िअन्याय गरयिो ।’

स्थानीय कसिानहरुका अनुसार मेला लगाउनका लाग िअरु पन िजग्गाहरु खाली राखएिको छ । तर त्यहाँ मेला नलगाई खेती लगाइएको ठाउँमा आएर डोजर लगाइएको कसिानहरुले गुनासो गरे । एक महलिा कसिानले भनन्,ि ॅमन्त्रीज्यू घरमा आएर भन्नुभयो क िमहाशविरात्रमिा मेला लाग्छ, त्यसमा बाली नलगाउनुहोला, हामीले मन्त्रीले भनेको ठाउँमा बाली लगाएनौँ तर जहाँ बाली लगाएनौँ त्यहाँ मेला नलगाएर यतातरि सरेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्